'MARSEL'

Architects: Danila Kosterov, Denis Glushanin, Alevtina Gudovskaya, Ilya Shubochkin
Area: 96,6 m²
Location: Russia, Novosibirsk
Year: 2017