ออกแบบเฟอร์นิเจอร์พักคอยสำหรับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะแนว De Stijl ของ Piet Mondrian 
กลายเป็นแนวคิดในการออกแบบคือ "เป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์และงานศิลปะในชิ้นเดียวกัน"
Design project
Public furniture for art museum
 
Type 
Public furniture, Sculpture
 
Materials
MDF / Color finish, Gloss
Para wood / Color finish, Gloss
 
Design period
2010.03-2010.09
 
Thanks for inspired image, Rapha - Performance Roadware
 
Usage 1 : จัดตั้งเรียงต่อกันในพื้นที่โล่ง เมื่อมองจากด้านบนจะคล้ายกับงานศิลปะ De Stijl
 
Usage 2 : จัดตั้งแยกตามจุดต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ กรณีนั่งใช้งานคนเดียว
 
Usage 3 : กรณีนั่งพักพร้อมกันหลายคน สามารถหมุนที่นั่งส่วนสีแดงและน้ำเงินออกมาได้
Prototype