Rudabánya a Borsodi települések közt tudatos fejlesztési stratégiával építi ki új turisztikai attrakcióit, szervezi meg közösségi programjait, energikus arculatát. Ennek részeként szerettek volna egy olyan multifunkcionális, könnyen átalakítható rendezvényteret kialakítani, ami új helyszínként szolgál elsősorban kötetlenebb fesztiválok, vásárok, színi előadások, koncertek, nyári táborok esetében.
A település birtokában van két régi csűr épület, melyet a projekt keretében szeretnének felújítani. Így adódott a tervezés kiinduló kérdése: hogyan lehet két átalakításra szánt csűrt kortárs módon összeilleszteni, újrahasznosítani, hogy alkalmassá váljon a mai kor változó igényeinek kiszolgálására. 
A tervezés során törekedtünk arra, hogy minél inkább kövessük e gazdasági épületek használati és szerkezeti logikáját, hiszen a régi csűrök is a falvak közösségeinek fontos elemeit alkották, letisztult szerkezetük pedig ma is példaértékű. Az egyik csűrt megtartottuk, kiegészítettük, a másikat kerekekre állítva átalakíthatóvá tettük, ezzel növelve a használati módokat.
Team members: Pokol Júlia, Szűcs Imre Ferenc