โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ทำงานภายในบ้านสำหรับเด็กประถม (6-12 ปี)

วัยเด็กถือเป็นช่วงสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา การที่เด็กจะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก็ต้องมาจากสิ่งแวดล้อมดีๆ รอบตัวเด็กเช่นกัน ทั้งการสนับสนุนจากผู้ปกครอง โรงเรียน เพื่อน หรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เองก็ตาม ชุดเฟอร์นิเจอร์ทำงานสำหรับเด็กจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น แต่ในสังคมไทยนั้นยังมองว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ทำงานสำหรับเด็ก โดยเฉพาะในวัยประถมด้วยแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและ
สิ้นเปลือง แบรนด์ที่จำหน่ายชุดเฟอร์นิเจอร์ทำงานสำหรับเด็กในท้องตลาดปัจจุบันก็มีตัวเลือกน้อย รูปแบบไม่ค่อยหลากหลาย
มากนัก และไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของเด็กตามยุคสมัย ทำให้ผู้ปกครองและเด็กขาดตัวเลือกใหม่ๆ ในการเลือกซื้อ กลายเป็นที่มาของโครงการออกแบบในครั้งนี้
Graduation Project
Furniture design, KMITL, 2012
 
Type
Kid's home workstation (6-12 years)
 
Materials
Ash / Lacquer finish
MDF / Color finish, Gloss
Aluminium sheet / Powder coat finish
Color fabric
 
Size
Desk / W650 x L1100 x H680 mm
Chair /  W410 x L440 x H750, (SH1)420 , (SH2)375 mm
Shelf / W250 x L1050 x H650 mm
 
Design period
2011.11-2012.04
 
ฟังก์ชั่นบนโต๊ะทำงาน : ที่แขวนกระเป๋า, ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์, ช่องเก็บระบบปลั๊กไฟ, หน้าโต๊ะปรับได้ 3 ระดับ, หน้าโต๊ะพิเศษ
เพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรม และช่องสำหรับสายไฟลอดผ่าน
ทางเลือกเสริม : ชั้นวางหนังสือสำหรับติดตั้งบนโต๊ะทำงาน ตัวกล่องวางหนังสือทำจากอลูมิเนียมแผ่น โดยลูกค้าสามารถเลือกจำนวนกล่อง ขนาดกล่อง และสีได้ตามที่ต้องการ
เก้าอี้สามารถปรับระดับที่นั่งได้ 2 ระดับ ที่รองขาได้ 3 ระดับ เพื่อให้เข้ากับแต่ละช่วงอายุของเด็ก เพราะวัย 6-12 ปี เป็นช่วง
ที่ร่างกายมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตเร็ว จึงต้องออกแบบให้สามารถปรับระดับความสูงได้
ชุดเฟอร์นิเจอร์มีทั้งหมด 3 สี คือ เหลือง ชมพู และฟ้า แต่ลูกค้าสามารถเลือกแบบผสมสีได้ เพราะชิ้นส่วนที่ทำสีเป็นส่วนที่สามารถถอดออกมาประกอบได้
จำลองบรรยากาศการจัดวางในห้องนอนเด็ก
ตู้ลิ้นชักแบบใช้เก็บของใต้โต๊ะทำงาน เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่น้อย
ตู้ลิ้นชักติดตั้งกับหน้าโต๊ะเสริม สำหรับเพิ้มพื้นที่หน้าโต๊ะให้มากขึ้น
ตู้ลิ้นชักติดตั้งพร้อมชั้นวางเสริม กลายเป็นชั้นวางของเอนกประสงค์