Bu maketlerin her biri mimari proje stüdyosunda kollektif bir şekilde üretilmiştir.