user's avatar
ex libris // air mail
Ex libris pecsétpár házaspároknak: külön-külön is használhatók, de egymásra illesztve alkotnak igazi egészet, így a közös könyvek együtt is megjelölhetők.
//////////////////////////////
Pair of ex libris stamps for couples: they can be used separately, but fit together, so the common books can be labeled together.
Ez a pecsétpár egy utazni szerető házaspár számára készült.
These stamps were designed for a travel lover couple.
ex libris // air mail
21
178
0
Published:
user's avatar
Sára Dányádi

ex libris // air mail

21
178
0
Published:

Creative Fields