user's avatar
BETŰVÁROS ANAGLIF LETTERCITY ANAGLYPH
B E T Ű V Á R O S ° A N A G L I F
A három megadott paraméter (test-absztrakt-szöveghangsúly) alapján készült plakátokon a várost szövegként értelmező írásból készült betűvárosról helikopter-perspektívából készült anaglifek láthatók.

° ° °
 
L E T T E R C I T Y ° A N A G L Y P H
On these posters – created according to three given parameters (body-abstract-text emphasis) – we can see anaglyphs taken from helicopter view of a lettercity built up from a text which interprets the city as a text.
BETŰVÁROS ANAGLIF LETTERCITY ANAGLYPH
7
120
0
Published:
user's avatar
Sára Dányádi

BETŰVÁROS ANAGLIF LETTERCITY ANAGLYPH

7
120
0
Published:

Creative Fields