Live UX DESIGN
See top UX Designers turn ideas into interactive experiences using Adobe XD.
Watch now
  • Add to Collection
  • About

    About

    Visual Identity for Energy Regulatory Office
    Published:
Opis projektu: Zestaw elementów Identyfikacji Wizualnej dla Urzędu Regulacji Energetyki
Ocena sytuacji: Konsultacje oraz wywiady indywidualne ukazały potrzebę stworzenia nowoczesnej
      oraz ponadczasowej Identyfikacji Wizualnej dla URE
Rozwiązanie: Opracowanie Księgi Identyfikacji, w skład której wchodziły m.in:
      znak, materiały promocyjne i druki urzędowe
Agencja: Visane - praca zespołowa
Data: 2010