visual
design終了                                                                                                           

癱軟的坐在門口,
看著日出又看了夕陽,
或許生命總是這樣的矛盾,
在有限的時間裡,
浪費著寶貴的時間,
但我們總是在浪費的時間裡,
慢慢的茁壯...
日子一天一天的流逝,直到最後的終點.


Design by Chen Te Yi