Branding for Companion Species: An analysis of the visual strategies of a virtual fashion enterprise
Eşdaş Türlerin Markalaşması: Sanal bir moda teşebbüsünün görsel stratejilerinin analizi
The fashion store alpha.tribe has been in operation in Second Life since 2008, catering to a clientele whose sartorial interests veer toward hybrid appearances between organic beings and mechanical objects. The overriding concept of the branding is "play" since this is what virtual worlds residents love to do. This page will show how a branding identity, based on logotype implementations to different items, 
both "real" (imaginary) and "virtual" (real), has been developed for a playfully hybrid manifestation.

alpha.tribe, giyim tercihleri organik varlıklar ve mekanik nesneler arasındaki hibrit görünümlere dayanan bir müşteri kitlesine hitap eden, ve 2008 yılından bu yana Second Life'da da faaliyet gösteren sanal bir moda teşebbüsüdür. Kimliğinin öne çıkan kavramı, sanal dünya sakinlerinin çok sevdiği bir uğraş olan "oyun" olgusudur. Bu sayfada, hibrit varlıkların oyunları üzerine tasarlanmış olan bir logo'nun, hem "sanal" (gerçek) hem "gerçek" (hayali), farklı malzemelere uygulanması yoluyla bir marka kimliğine 
büründürülmesi süreci görüntülenecektir.
Logotype / Logo
Logotype Usages on Dark and Light Backgrounds / Koyu ve Açık Zeminler Üzerinde Logo Kullanımı
Logotype Clearspace and Calculations / Logo Ölçüleri ve Çeper Boşlukları
The Branding Manual / Marka Kimlik Kitabı
Stationery Package / Resmi Yazışma Evrakı
Logo placements in relation to body texts shown through a poster series / Logo'nun paragraf textler ile ilişkisini gösteren bir poster dizini
alpha.tribe Branding
0
88
0
Published:

alpha.tribe Branding

Branding for a virtual fashion store that also has an imaginary extension in Real Life.
0
88
0
Published:

Tools