Εξώφυλλο // Book Cover
Βιβλίο: Καζούο Ισιγκούρο «Τ'ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ»
Book: Kazuo Ishiguro "THE REMAININGS OF A DAY"
Artwork: A5
Πρόταση // Proposal:
Ευχαριστώ!