Ý nghĩa:
Logo được xây dựng bởi 2 hình ảnh chính là HOA SENSÁCH CỔ. Có ý nghĩa sẽ đem lại những giá trị tinh hoa cho các Phật tử muốn hướng theo học ngôn ngữ tiếng Phạn ( Pali ).

( Nếu hình dung thêm một dấu ° trên đỉnh logo ta có thể thấy dáng một vị Phật đang tọa trên đài sen ).


Palius
43
855
2
Published:

Palius

43
855
2
Published: