S E R E N D I P I T Y /look book/
Photo credits: 
Atakan Uzun Photography
Vanessa Angelova/Inter model's 
Make-up by Gabka Nachkova