• Add to Collection
  • About

    About

    Visual Identity for Babice
    Published:
Projekt: Identyfikacja wizualna, znak graficzny oraz Księga Identyfikacji Wizualnej
     dla Gminy Babice k. Krakowa
Sytuacja:
Ambicją Klienta było stworzenie unikalnego wizerunku gminy umacniającego
     pozycję popularnego miejsca turystyki przyjazdowej
Cel: Opracowanie marki ciekawej i przyjaznej turystom, w szczególności nawiązującej 
     do naturalnych bogactw gminy
Rozwiązanie:
Użycie koloru piaskowego, niebieskiego i zielonego odwołuje się kolejno do:
     jurajskich okolic; doliny Wisły i stawów; okalającej całą gminę zieleni.
     Godło przedstawia zamek,a jego górna część (wieża) zawiera kształt litery B.
     Charakterystyczna, odręczna typografia  daje poczucie otwartości i przyjazności
Agencja: Visane
Data: 2010