Seria gifów promujących wystawę “Biedermeier” w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
inspiracja: Bonawentura Dąbrowski (1807-1862), "Portret Pawła Pellizzaro", właściciela sklepu rycin w Warszawie; Muzeum Narodowe w Warszawie
inspiracja: Malarz niemiecki (?), Dziewczynka z lalką, 1850; Muzeum Narodowe w Warszawie
inspiracja: Sekretera cylindryczna, ok. 1815–1825; Muzeum Narodowe w Warszawie
inspiracja: Aleksandra ze Steckich Radziwiłłowa, Szpanów. Wnętrze salonu z wnęką, po 1850; Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział MNW.
inspiracja: Gustav Edmund Pazaurek, Biedermeier-Wünsche [Życzenia biedermeierowskie]; Muzeum Narodowe w Warszawie
Biedermeier | Muzeum Narodowe w Warszawie
16
293
3
Published: