Audi A7

Motion Graphics

Art Director Ilya Balakin
Producer Anastasia Lepikhova
General Producers Alexander Us, Alexey Rozov
Production Director Mikhail Dadaev
Copywriter Nikita Kvasnik
Supervisor Denis Sidorenko
Concept Artists Ilya Balakin, Anton Nguyen, Tatiana Kazakova
Designers Ilya Samokhvalov, Vitaly Zykov, Zoya Kharakoz, Yaroslav Svyatykh, Roman Kuzminykh, Andrey Vyaznikov, Maxim Meshkov, Anton Nguyen, Erik Baymukashev, Darya Shurkina, Alexey Churochkin, Denis Sidorenko
Technical Director Alexey Makrushin
Video Engineering Front Pictures: Sergey Pervakov, Vitaliy Slyusarenko
Lighting Designer Pavel Zmunchila
Music & Sound Design Mitya Vikhornov
Filming & Editing Anton Arkhipov
Special Thanks Guido Mehringer
Some technical stuff in detail:

Audi A7
Published: