New Rambler 
Renewing identity, brand and graphic language for one of the biggest media in Russia
Art-director: Sasha Ermolenko 

Design team: Elena Liseeva, Anatoly Terekhov, Nikolay Komissarov, Roman Yunichenko, Evgeny Novazheev, Olga Pigolitsyna, Dariya Shulzhenko

Special thanks to ONY Agency

New Rambler
677
5,038
33
Published: