Teren Prywatny's profile
PAUart // web design
Polska Akademia Umiejętności w ramach projektu PAUart zleciła nam zaprojektowanie strony www, udostępniającej w formie katalogu online bogate zbiory artystyczne i naukowe. Począwszy od 2014 roku sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte są grafiki i fotografie ze zbiorów PAU i PAN w Krakowie. Wśród nich prace Dürera, Bruegla, Rembrandta, a także fotografie z niezwykłej Kolekcji Lanckorońskich. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, w skład których wchodzi obecnie około 240 tys. obiektów.


Polish Academy of Arts and Sciences within the pauart project commissioned us to design the website providing the online catalogue of the scientific and artistic iconographic collections. Starting from 2014, successive digitization and scientific study has covered graphics and photographs from the PAAS and of the PAS collections. Among them there are Dürer, Breugel and Rembrandt works as well as the extraordinary photographs from the Lanckoronski Phototheca. In the long term the project involves digitization of the whole collection estimated to gather about 240,000 items.
 concept of the film: Urszula Palusińska & Teren Prywatny
animation: Urszula Palusińska

PAUart // web design
32
523
2
Published:

PAUart // web design

32
523
2
Published: