Natalia Jaworska's profile
Projekt - Błąd w grafice / Graphic mistake / Pattern #2
Obiekt powstał na potrzeby projektu Błąd w grafice, w 2016 roku. 

Inicjatywa ta opierała się na rocznej kooperacji Pracowni Druku Wypukłego Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach oraz Koła Artystyczno - Naukowego Drzeworytników i Linorytników Uniwersytetu Śląskiego. 
Zwieńczeniem projektu były dwie wystawy: w Galerii Engram w Katowicach oraz w Galerii 36, 6 w Cieszynie. 
Owocem projektu jest również katalog o numerze ISBN 978-83-61822-12-7. 

Początek rozważań nad moją pracą była typografia i jej zastosowanie w grafice. Jest to próba przedstawienia alfabetu pozbawionego warstwy językowej. Znak stał się abstrakcyjnym obrazem. Moim zamiarem jest skupienie uwagi odbiorcy na ornamentalnym, dekoracyjnym walorze pisma. 
- komentarz z katalogu

Matryca linorytnicza formatu B1 zmultiplikowana na płótnie jutowym
Projekt - Błąd w grafice / Graphic mistake / Pattern #2
Published:

Projekt - Błąd w grafice / Graphic mistake / Pattern #2

Linocut on jute canvas

Published: