Máté Dániel
UNIMAGINED IDENTITY

Solo exhibition by Daniel Mate
Venue: Hungarian University of Fine Arts / BUDAPEST (Hungary)
Duration: 2017.09.15-10.01

During the 150 years history of the Hungarian University of Fine Arts, several political changes had
occurred which reorganized the whole institute, and rewrote or cancelled the previous structures and
the symbolics of those. The exhibition Unimagined Identity, is displaying all of these previously
overlapping layers in one moment of time and space, unfolding a never imagined identity.
The exhibition is displaying object collages which are moving the symbolic systems of different
periods authorities by removing the original context through artificial associations to new situations.
In this way newly born hybrid identities allow an introspection thru fiction to the relationship of
authority and the official visual language.
Courtesy of the artist
Special thanks to: Ádám Albert and team Kötöde

A Magyar Képzőművészeti Egyetem fennállásának közel 150 éve alatt számos hatalomváltás
mentén rendeződött újra és újra az intézmény felépítése, a váltások pedig felülírták, megszüntették a
korábban létező struktúrákat és azok szimbolikáját. Az UNIMAGINED IDENTITY  kiállítás
mindezeket az egymásra rakódott és korábban egymást elfedő rétegeket egyetlen tér- és időbeli
pillanatban mutatja be, feltárva ezzel, egy soha el nem képzelt identitást. A kiállítás olyan
tárgykollázsok összessége, amelyek a különböző korok hatalom felől meghatározott
szimbólumrendszerét  eredeti kontextusuktól megfosztva, mesterséges társításokon keresztül új
helyzetekbe hozza. Az így születő, új, hibrid identitások pedig a fikción keresztül betekintést
engednek a mindenkori hatalom és a hivatalos vizualitás viszonyába.


Gyenge Pajzsok: hajtott, hegesztett szénacél
A pajzs a védelem eszköze, a címerek heraldikai alapeleme. Ezek a pajzsok azonban eredeti
kontextusukból kimozdítva, mind fizikai mind ikonográfiai hatalmuktól megfosztva, gyengén
kiszolgáltatottan állnak velünk szemben, lehetőséget teremtve radikális új interpretációkra.

Variábilis zászlósor: fém zászlótartó, fa zászlórúd, neoprene zászlók
A képzőművészetek címere a három tar pajzs, a festészet, szobrászat, építészet hármas egyégének
szimbóluma. Az üres pajzsok azonban lehetőséget teremtenek más szimbólumok bevonására, az
eredeti jelentés és tartalom átfogalmazására. A pajzsok más szimbólumokra cserélésével, végtelen
számú, elképzelt, párhuzamos jelentés hozható létre.

Az egybeforrt emlékezet zászlaja: vászon, neoprene
A hatalom szimbolikája és így vizualitása is kizárólagos, maga mellett nem ismer el, nem tűr meg
más interpretácóktat. A hatalomváltások így mindíg a korábbi szimbolika teljes eltörlésével,
radikális átfogalmazásával járnak. Az egybefort emlékezet zászlaja egy olyan elképzelt, kontinuus
történelem szimbolikus tárgya, melyben a különböző hatalmi struktúrák szimbólumai egymásra
épülve, új eddig nem ismert elképzelt identitásokat hoztak létre.

Épülő emlékezet: fa, gumilap
A közösségi emlékezet fizikai megtestesülése az emlékmű. Egy épülő posztamens kérdéseket vet fel.
Kinek állít emléket, és kik azok akik építik. Közvetve pedig arra is rákérdez ki vagy kik építik a
közösségi emlékezetet, kik vannak abban a pozícióban, hogy eldöntsék végül mi kerül az épülő
talapzatra.
Fotográfus: Neogrády-Kiss Barnabás
Unimagined identity
11
223
0
Published:

Unimagined identity

11
223
0
Published: