Art Director: Yuanbo Chen, Wei Zheng  
Animation Director: Yuanbo Chen
Creative Director: Ying Hou
Animator: Yuanbo Chen, Wei Zheng
Graphic Designer: Wenbin Han, Yuanbo Chen, Wei Zheng
Music: Jing Yin
Project Manager: Haixia Chen