• Add to Collection
  • Tools Used

    Tools

  • About

    About

    Building created for school project
    Published:
Small manor house
Cycles! That was my first model rendered in that engine. It's another model made in classes. I was very happy with final resoult (apart that I forgot about lighting...).

Model created in december 2015, new renders made in september 2017.
Cycles! To był mój pierwszy model wyrenderowany w tym silniku. To kolejny model stworzony na zajęciach. Byłem bardzi zadowolony z finalnego rezultatu (oprócz tego, że zapomniałem o oświetleniu...).

Model został stworzony w grudniu 2015 roku, nowe rendery powstały we wrześniu 2017 roku.