KTÓRA TO MALALA by Renata Piątkowska / Wydawnictwo Literatura