KONKURS PRAKTYKA Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
TEAM: Elżbieta Szymańska i Michał Dołbniak

„Projekt powstał w ramach Programu Stypendialnego „PRAKTYKA” prowadzonego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza.”
Głównym celem naszego projektu jest propozycja wykreowania swoistego rodzaju pomostu dla niewykorzystanych i pozbawionych ludzkiego istnienia warszawskich podmości. Mamy nadzieję, że w ten sposób, nasza koncepcja stanie się świadectwem nowego podejścia do projektowania przestrzeni komunikacyjnych w naszej stolicy.
Jednym z głównych czynników, które zadecydowały o wyborze tych trudnych do zagospodarowania przestrzeni była ogólna powszechność i powtarzalność powyższych przestrzeni. Problem, który przedstawiliśmy, widoczny jest zarówno w Naszej Stolicy, w większości dużych miast w Polsce, jak również w wielu miastach na całym świecie. Ze względu na dużą skalę oraz ogromny zasięg przedstawionych mankamentów w ramach projektu zostało przygotowane 10 uniwersalnych rozwiązań, które mogą być z powodzeniem implikowane w podobnych miejscach, zarówno w Polsce jak i na świecie. Paletę rozwiązań stanowią obiekty sportowe: tory rowerowe, boiska, siłownie plenerowe, skate parki czy place zabaw dla najmłodszych użytkowników. W ramach opracowania przygotowaliśmy również koncepcje modułowych rozwiązań obiektów kubaturowych; Park and Ride - ze względu na częste sąsiedztwo projektowanych ślimaków komunikacyjnych z elementami zagospodarowanej zieleni; ogrody zimowe, jako kontynuację ciągów zieleni, która również wygłusza hałas komunikacyjny, a także standardowe funkcje tj. Kawiarnia, Obserwatorium. Wybór rozwiązań został uzupełniony o  przestrzenie ekspozycyjne, koncertowe, lokalne pchle targi oraz przestrzenie kreatywne.
Koncepcja Most dla Mostu zakłada projekt trasy rekreacyjnej, zaczynającej się od obszarów Trasy Łazienkowskiej i kończącej przy Moście Gdańskim. Na tym etapie projektowym zaproponowaliśmy szczegółowe i konkretne rozwiązania dotyczące startu naszej trasy – Podmości przy Trasie Łazienkowskiej. Ze względu na to, iż zakładamy ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż całej trasy, ulokowaliśmy w niniejszym miejscu funkcję Park and Ride, aby umożliwić użytkownikowi pozostawienie samochodu i wybranie się na wędrówkę wzdłuż naszej ścieżki rowerem bądź pieszo.
Drugą wybraną przez nas funkcją jest ogród zimowy. Bulwary wiślane i nieopodal sąsiadujący cypel Czerniakowski to tereny o charakterze zielonym. Chcielibyśmy, aby powyższa zieleń towarzyszyła w istotnym stopniu użytkownikom wzdłuż całej wędrówki. Ogród ziomowy to zadaszony obiekt, pełniący rolę spiętrzonego parku.
W ramach kolejnych etapów zostanie opracowany całościowy program funkcjonalny kolejnych przystanków projektowanej trasy.
Warszawa jest miastem żyjącym nie tylko w dzień, ale także w nocy. Należy zauważyć, iż wybrane przez nas lokalizacje, kontynuujące linię bulwarów wiślanych w letnich miesiącach tętnią życiem zwłaszcza nocą. W związku z tym projekt zakłada przygotowanie oświetlenia projektowanej trasy na podstawie opracowanego planu/rzutu nocnego.