Miami House I | Miami, FL, USA
architecture | studio MK27
interior | studio MK27
Landscaping | isabel duprat
architecture visualization | mpassosviz