Opening ceremony GQ Man of the Year 2017

Design & Direction: CLANAnton Shavkero, Alex Gorin, Yuriy Adam, Ilia Korolev, Dmitry Palagin, Mariya Bykova, Alexey Shchipachev, Yulia Zhukova

Voice: Imena Production
Music: Daruma Audio

Respect: Kirill Ivanov, Mikhail Semichev
GQ 2017
883
8.1k
20
Published: