Vladan Pavlović's profileDušan Mažibrada's profile
Identitet Vojvodine / Identity of Vojvodina
Autonomna Pokrajina Vojvodina ima trenutno problematične religijske, monarhističke i tuđe simbole, i nikad nije imala svoj identitet u obeležjima. Uglavnom se bazirala na preradi grbova i zastava Republike Srbije, i obeležjima nastalim pod uticajem Habsburške monarhije. Vojvodina je teritorijalno bogata multikulturalna sredina, sa svojom dugom istorijom i tradicijom mnogobrojnih naroda. Zato i zaslužuje identitet koji će danas najiskrenije predstaviti sredinu i njene ljude.
———
The Autonomous Province of Vojvodina currently has problematic religious, monarchist and foreign symbols, and has never had its own identity in its markings. It was mostly based on the adaptation of the coats of arms and the flags of the Republic of Serbia, and the markings that were created under the influence of the Habsburg Monarchy. Vojvodina is a territorially rich multicultural environment, with its long history and tradition of many ethnic groups. That's why it deserves the identity that will today most sincerely present the place and its people.
Nova zastava Vojvodine predstavlja njenu najveću karakteristiku, koju je opevao i pesnik Mika Antić – ravna i bogata polja Srbije. Plava boja predstavlja široko i veliko nebo nad plodnom ravnicom. Duh zastave je najbolje sročen u ovim stihovima:

"ta Vojvodina ašova, britvi, molitvi i šamara,
zarasla u želje, u laž, u borbu, u izdajstvo, u ljubav -
volim je, jer svi smo široki i obični kao ova ravnica,
jer smo i veliki i prokleti na ovim zelenim travama,
i milioni rumenih suludih zvezdanih ptica
večito će lepršati nad našim umornim glavama."
— Miroslav Mika Antić
Proporcije zastave Vojvodine su 3:2, za razliku od trenutne zvanične zastave koja ima neobičnu proporciju 2:1. Vojvodina ima preveliki broj nepovezanih zastava i grbova, i veoma je važno prikazati jedan jedinstven identitet.
———
The new flag of Vojvodina represents its greatest feature, which was also written by the poet Mika Antić - the flat and rich fields of Serbia. The blue color represents a wide and large sky above the fertile plain. The spirit of the flag is best said in these verses:

"that Vojvodina of shovels, razors, prayers and slaps,
overgrown with desire, lies, struggle, betrayal and love -
I love it, because we are all broad and ordinary as this plain,
because we are great and cursed on these green grasses,
and millions of blushed crazy star birds
will flutter forever over our tired heads."
— Miroslav Mika Antić

The proportions of the flag of Vojvodina are 3: 2, unlike the current official flag with an unusual 2:1 ratio. Vojvodina has too many unrelated flags and coats of arms, and it is very important to display a unique identity.
Grb Vojvodine predstavlja plavi štit sa žutom bordurom, u kome se nalazi simbol Vojvodine, koji označava rodnu zemlju (vrh klasja), poljoprivredu i tri regiona Vojvodine (Srem, Banat i Bačka). 
Gonfalon prezentuje grb Vojvodine kroz vertikalnu zastavu, bez štita.
———
The coat of arms of Vojvodina is a blue shield with a yellow bordure, in which there is the symbol of Vojvodina, which signifies the fruitful land (the top of the wheat), agriculture and the three regions of Vojvodina (Srem, Banat and Bačka). Gonfalon presents the coat of arms of Vojvodina through a vertical flag, without a shield.
Isticanje zastave i gonfalona Vojvodine
———
Highlighting the flag and gonfalon of Vojvodina
Autori: Vladan Pavlović i Dušan Mažibrada,
sva prava zadržavaju © 2017. | All rights reserved
Identitet Vojvodine / Identity of Vojvodina
52
1.1k
0
Published:

Identitet Vojvodine / Identity of Vojvodina

Vojvodina is a territorially rich multicultural environment, with its long history and tradition of many ethnic groups. That's why it deserves th Read More

52
1.1k
0
Published:

Creative Fields