• Add to Collection
  • About

    About

    This project was created in cooperation with ŠKODA–AUTO. My project was target at mothers and at manipulation with baby carriage. During design… Read More
    This project was created in cooperation with ŠKODA–AUTO. My project was target at mothers and at manipulation with baby carriage. During designing I comprehended that children needs baby carriage and baby seat in the car, so that is why I try to connect them and create one object. I wanted also to make the baby carriage more simply to make easier manipulation with it, so I made the baby carriage from light tube construction. The baby carriage has removable seat and I placed it into the place under reserve tyre, which is not obligatory equipment these days. The baby carriage is starting to put together at approaching and pressuring at the back bumper. Tento projekt vznikl ve spolupráci se ŠKODA-AUTO. Můj Projekt byl zaměřen na maminky a manipulaci s kočárkem. Při navrhování jsem si uvědomil, že pro dítě potřebujete jak kočárek, tak i sedačku do auta, proto jsem se to snažil propojit a vytvořit tak jeden objekt. Šlo mi také o to kočárek co nejvíce zjednodušit, aby bylo možno s ním co nejjednodušeji manipulovat. A tak jsem jej vytvořil z lehké skládací trubkové konstrukce. Samotný kočárek má odnímatelnou sedačku a umístil jsem jej do prostoru pro rezervní pneumatiku, která dnes už není povinnou výbavou. Kočárek se při nájezdu a tlaku na zadní nárazník začne skládat. Read Less
    Published: