• Add to Collection
  • About

    About

    I was inspired by plywood models. The body is made from plywood and is connected by ribs without using any mechanical joints, including the main … Read More
    I was inspired by plywood models. The body is made from plywood and is connected by ribs without using any mechanical joints, including the main articulation of handlebar fork. U této koloběžky jsem se inspiroval překližkovými modely. Trup koloběžky je tedy z překližky, je spojen pomocí žeber bez jakýchkoli mechanických spojů včetně hlavního kloubu vidlice řidítek. Read Less
    Published: