• Add to Collection
  • About

    About

    During designing of children bobsleigh I came out from observing of different sitting positions in bobsleigh, to design the best one. During obse… Read More
    During designing of children bobsleigh I came out from observing of different sitting positions in bobsleigh, to design the best one. During observing I have found two types of sitting – classic and sitting on the knees. I wanted to connect these two types of sitting and the result of bobsleigh shapes came out of this idea. Při navrhování dětských bobů jsem vycházel z pozorování různého sezení v bobech, abych navrhl tu nejlepší variantu. Z tohoto pozorování jsem vysledoval dva nejzákladnejší typy sezení- klasické sezení a sezení v kleče, které jsem ­ chtěl propojit, z toho pak také vyšel i výsledný tvar bobů. Read Less
    Published: