• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    In 2017 the Goethe-Institut Ljubljana, together with many partners and a rich program, marked the 500th anniversary of Protestantism. Bogati dog… Read More
    In 2017 the Goethe-Institut Ljubljana, together with many partners and a rich program, marked the 500th anniversary of Protestantism. Bogati dogodek Goethe Instituta je leta 2017 obeležil 500 letnico Luthrovih tez, ter paralelo s Trubarjevim delovanjem. Read Less
    Published:
Exhibition catalogue | Razstavni katalog
design and macro photos by | oblikovanje in makro fotografije: Tomato Košir
printed by | tisk: Mat format, Ljubljana
client | naročnik: Goethe Institute Ljubljana
logo genesis | geneza znaka
letterpress invitation | vabilo v tehniki visokega tiska
printed by | tisk: Marko Drpić, tipoRenesansa
printed on 800g/m2 cotton paper | stiskano na 800g/m2 bombažno lepenko