Client: Nacarat Poland
Project: Kolektyf: Bartosz Zieliński, Bartosz Kędzierski
Execution: Kolektyf, Filip Niziołek, Brygida Ryczaj.
Location: Wrocław
Year of completion: 2015
Architecture: Macków Pracownia Projektowa
Photo documentation: Karolina Kosowicz