• Add to Collection
Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ (Đỗ Hà)
Chỉ đạo mỹ thuật: Kim Tuyến Nguyễn
Sản xuất: Hellos (Khanh Tung Vu)
Nhiếp ảnh: Lâm Minh Khang
Người mẫu: Lâm Thu Hằng
Stylist: Như Nguyễn
Trang phục và phụ kiện: CHANEL
Trang điểm & làm tóc: Ruan Dang
Trợ lý: Ben Le, Quang Minh, Ben Pham, Hà Luân, Trang Hoài
Đạo cụ: Thuan Vo
Địa điểm: Villa Royale Antiques & Tea Room Thảo Điền, Q.2