user's avatar
Shelter for a geologist
OBIEKT PRZEZNACZONY JEST DLA WOLONTARIUSZA - GEOLOGA. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄ POTRZEBY BYTOWE WOLONTARIUSZA W SEZONIE MAJ - WRZESIEŃ. MOTYWEM PRZEWODNIM DLA ZAPROJEKTOWANEJ FORMY BYŁY ELEMENTY KRAJOBRAZU NATURALNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI BRZÓZ OTACZAJĄCYCH MIEJSCE LOKALIZACJI PROJEKTU. KOLORYSTYKA, ORAZ STRUKTURA DRZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OKOLICY STANOWIŁY INSPIRACJĘ DLA POWSTANIA PROJEKTU. PROPONOWANA W PROJEKCIE KONKRETNA LOKALIZACJA TO ZBOCZE W LESIE BRZOZOWYM W CHĘCINACH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI SKAŁ BOGATYCH W MATERIAŁ NAUKOWY. OBIEKT ULOKOWANY JEST W TAKI SPOSÓB ABY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE WARUNKI OŚWIETLENIOWE. OTWORY OKIENNE SKIEROWANE SĄ W STRONĘ WSCHODNIĄ I POŁUDNIOWĄ. DACH JEST RÓWNIEŻ NACHYLONY W TAKI SPOSÓB BY UZYSKAĆ JAK NAJWIĘCEJ ENERGII Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH. KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ OBIEKTU STANOWI KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA ZŁOŻONA Z BELEK I SŁUPÓW (4X14, 14X14, 20X20) POŁĄCZONYCH METALOWYMI WKRĘTAMI. KONSTRUKCJA ZOSTANIE OCIEPLONA WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ OBŁOŻONA DESKAMI BRZOZOWYMI. MOCOWANIE OBIEKTU DO PODŁOŻA PRZEWIDZIANO W CZTERECH PUNKTACH(SŁUPACH). POD SŁUPAMI ZOSTANĄ WYLANE CZTERY STOPY CEMENTOWE DO KTÓRYCH NASTĘPNIE ZOSTANIE PRZYKRĘCONA KONSTRUKCJA DREWNIANA. 
Shelter for a geologist
12
186
0
Published:

Shelter for a geologist

12
186
0
Published: