Một dự án kết hợp giữa shooting mẫu thật 
cùng với illustration. 6 hình mỗi Ep, phát hành 6 eps trên Zing News.

Client: Samsung Việt Nam
Agency: Golden Communication 
Production: Glowing Studio

Creative Director | Concept Art : Trần Hồng Lộc Định
Producer: Tô Dương Phương Nguyên
PR Executive: Thúy An

Photo & retouch : Nal Châu
Lighting: Studio Hồng Đức Phạm 
Retouch products : Thanh Phương Trương 
Stylist: Trần Hoài Trang
Make up: Thanh Phong

Model: Phương Ly, Vương Anh 
Illustration: Ngọc Lê