Jaffa Gate, Jerusalem
Hof HaCarmel, Haifa
Hadar at Night, Haifa
Western Wall, Jerusalem
Azrieli Center, Tel Aviv
Dizengoff, Tel Aviv 
Carmel National Park, Haifa