3D vizualizace okenních profilů
Zde jsem měl za úkol vytvořit pomocí výkresové dokumentace 3D vizualizace 21 okenních profilů pro katalog. 
Následné využití v katalogu.