Constructions
2209
302
21
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    I want to present the world as a better, black and white place, which is the escape from reality. For this purpose I chose fleshy, black lines as… Read More
    I want to present the world as a better, black and white place, which is the escape from reality. For this purpose I chose fleshy, black lines as a methods of expression. Contour is a foreign thing in nature – he perfectly causes anxiety. I am looking for a sense in the thicket of this lines; I follow gesture and thus I am building new forms emerging from the chaos. Read Less
    Published:

Pragnę przedstawiać świat jako lepsze, czarno-białe miejsce, będące ucieczką od rzeczywistości. Do uzyskania tego wybrałem  mięsiste, czarne kreski jako środek wyrazu. Kontur jest rzeczą obcą w naturze – doskonale wywołuje niepokój. Szukam sensu  w gąszczu owych linii; podążam za gestem i tym samym buduję koleje nowych form wyłaniających się z powstałego chaosu. 

______________________________________________________________________________________________________


I want to present the world as a better, black and white place, which is the escape from reality. For this purpose I chose fleshy, black lines as a methods of expression. Contour is a foreign thing in nature – he perfectly causes anxiety. I am looking for a sense in the thicket of this lines; I follow gesture and thus I am building new forms emerging from the chaos.River | 2016
​​​​​​​

Horizon | 2017

​​​​​​​