Redesign concept for Jewish Culture Festival in Cracow
26TH JEWISH CULTURE FESTIVAL
/ 26. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Jewish Culture Festival is an annual event taking place since 1988 
in the former Jewish district of Kazimierz (part of Cracow).
It's main goal is to educate people about Jewish culture but also to provide entertainment.
Each festival is held in late June or early July and goes on for nine days, from Saturday to Sunday.

/ Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie to doroczne wydarzenie, mające miejsce od 1988 roku 
w niegdyś żydowskim Kazimierzu (dzielnicy Krakowa).
Jego głównym celem jest edukacja ludzi pod kątem kultury żydowskiej, ale także niesienie rozrywki.
Każdy festiwal odbywa się na końcu czerwca bądź początku lipca i trwa dziewięć dni, 
od soboty do niedzieli.
Redesign concept for Jewish Culture Festival in Cracow
6
52
0
Published:

Redesign concept for Jewish Culture Festival in Cracow

6
52
0
Published:

Tools