Particuliere opdracht voor ontwerp van een woning, in, boven en onder een voormalige waterinlaat aan de rivier de Wantij te Dordrecht.

Op een prachtige plek aan de rivier de Wantij ligt het filtergebouw, voorheen verantwoordelijk voor de koelwatertoevoer van de (reeds gesloopte) energiecentrale. Een particuliere opdrachtgever heeft zich over dit karakteristieke gebouw ontfermt met het doel er te gaan wonen. We hebben een ontwerp gemaakt voor de herbestemming van het bestaande gebouw en gekozen voor een toevoeging in de vorm van een dakopbouw. De vormgeving hebben we eenvoudig gehouden waardoor ze een relatie aangaat met het filtergebouw eronder. De hoofdopzet is symmetrisch, met gesloten zijgevels en een open, omkaderde voor- en achterzijde. Opvallend aan dit gebouw zijn de diverse kelderruimten die tot 11 meter diepte onder het maaiveld liggen. In deze ruimten komen in de toekomst o.a. Een wijnbar, zwembad en thuisbios.

Dit project heeft het in zich een voorbeeld te worden voor herbestemming van industrieel erfgoed in Nederland. Momenteel in afwachting van vergunning en in startblokken voor besteksfase.

Samen met Andries Lugten vanaf initiatieffase verantwoordelijk voor het gehele project. Bijdragen als projectleider / projectarchitect:

- Archiefonderzoek bestaande toetand
- In kaart brengen en tekenen bestaande toestand
- Bedenken en ontwerpen hoofdvorm dakopbouw na diverse massa en vorm studies
- Materiaalonderzoek t.b.v. gevels
- Begeleiden Bestemmingsplanprocedure
- Tekenwerk (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, principedetails)
- Aanvragen en coördineren omgevingsvergunning