Stožer Agency's profile

Vertigo - Visual Identity

Visual Identity we did for our friend and a director/producer Vanja Vascarac and his company Vertigo. The whole point behind this identity was to try and to create vertigo moment for a observer, but not to go overboard and make people sick. :) So some of you will maybe at first see blurry effect, but then your eyes will adapt. It's a miracle what can you do with that old school blue-red 3D moment. Now we have that VR hype. Blah, give us paper sunglases with red and blue foil anytime.

•   •   •


Vizualni identitet koji smo radili za našeg prijatelja i redatelja/producenta Vanju Vascarca i njegovu tvrtku Vertigo. Glavna ideja iza ovog identiteta je bila da stvorimo efekt vrtoglavice, ali i da ne pretjeramo da ljudima ne bude muka. :) Pa će tako nekolicina vas na prvu vidjeti zamućeni efekt na logotipu, no oči će vam se ubrzo prilagoditi. Čudo neviđeno što se može sa starim dobrim plavo-crvenim 3D trikom. Sada su svi u VR svijetu. Bla, mi smo uvijek za papirnate naočale sa crveno-plavim folijama na okviru.

Vertigo - Visual Identity
Published:

Vertigo - Visual Identity

Visual Identity for a production company Vertigo

Published:

Creative Fields