ΞΟΥΦΟΥΡΗ - Κέντρο Αισθητικής & Ποδολ
1616
85
14
Published:
 • Add to Collection
 • Tools Used
 • About

  About

  Το Κέντρο Αισθητικής & Ποδολογίας της κας Ξουφούρη εδρεύει στην πόλη της Κατερίνης από τις αρχές του 1980. Εδώ και πολλά χρόνια παρέχει υπηρεσίες… Read More
  Το Κέντρο Αισθητικής & Ποδολογίας της κας Ξουφούρη εδρεύει στην πόλη της Κατερίνης από τις αρχές του 1980. Εδώ και πολλά χρόνια παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και βρίσκεται ψιλά στις προτιμήσεις των Πιεριών, ως αφορά τον τομέα της ομορφιάς. Καθώς λοιπόν η Κα Ξουφούρη προσπαθεί να ακολουθεί πάντα τον παλμό των καιρών, αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια ριζική αλλαγή στην εταιρική της ταυτότητα. Από την αρχή, έμνευσή μου αποτέλεσε η γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλι. Η Αφροδίτη είναι το απόλυτο σύμβολο της ομορφιάς και η σκηνή της γέννησης της πανέμορφη και αποτυπωμένη στο μυαλό όλων. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν άξονα, σχεδίασα από την αρχή την Αφροδίτη να βγαίνει από το κοχύλι, σε μια πιο αφαιρετική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει έναν λογότυπο. The Beauty Center of Ms Xoufouri is headquartered in Katerini from the early 80s. For many years now, high quality services have been given to the citizens of Pieria as far as the field of Beauty. As Ms Xoufouri is an competent professional, she decided it was time to have her corporate identity redesigned. From the beginning, i got inspired from the well known Botticelli work of art, The Birth of Venus. Aphrodity is the ultimate symbol of female Beauty and the scene of her birth, breath taking. So i designed the scene in a more minimal form and so as it could be part of a logo. Read Less
  Published:
ΞΟΥΦΟΥΡΗ, Κέντρο Αισθητικής & Ποδολογίας
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

XOUFOURI, Beauty Center
Corporate Identity Design
Το Κέντρο Αισθητικής & Ποδολογίας της κας Ξουφούρη εδρεύει στην πόλη της Κατερίνης από τις αρχές του 1980. Εδώ και πολλά χρόνια παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και βρίσκεται ψιλά στις προτιμήσεις των Πιεριών, ως αφορά τον τομέα της ομορφιάς.

Καθώς λοιπόν η Κα Ξουφούρη προσπαθεί να ακολουθεί πάντα τον παλμό των καιρών, αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια ριζική αλλαγή στην εταιρική της ταυτότητα.

Από την αρχή, έμνευσή μου αποτέλεσε η γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλι. Η Αφροδίτη είναι το απόλυτο σύμβολο της ομορφιάς και η σκηνή της γέννησης της πανέμορφη και αποτυπωμένη στο μυαλό όλων. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν άξονα, σχεδίασα από την αρχή την Αφροδίτη να βγαίνει από το κοχύλι, σε μια πιο αφαιρετική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει έναν λογότυπο.


The Beauty Center of Ms Xoufouri is headquartered in Katerini from the early 80s. For many years now, high quality services have been given to the citizens of Pieria as far as the field of Beauty.

As Ms Xoufouri is an competent professional, she decided it was time to have her corporate identity redesigned.

From the beginning, i got inspired from the well known Botticelli work of art, The Birth of Venus. Aphrodity is the ultimate symbol of female Beauty and the scene of her birth, breath taking. So i designed the scene in a more minimal form and so as it could be part of a logo.