Thuy chevrolet
183 Yên lãng Đống Đa Hà Nội
0936 255 889