Chevrolet spark
183 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
0936 255 889
http://thuychevrolet.com/oto/chevrolet-spark/