Polat İyem's profile
For "Monster Semruk S7" Monster Notebook
Monster Semruk S7 
English
The work was made for "SEMRUK S7" located at monsternotebook.com.
It consists of 9 pages in total.
Font used for description and product names: Oswald
It consists of respectively Landing, processor, video card, video card description, ram, storage, imaging, fan and closing page which includes all features.
00- Landing Page: For those who do not know, the mythological character (Semruk Eagle, Double Headed Eagle) is reflected and the entrance clan is placed.

01- CPU: It was paired with one of the heads of the double-headed eagle because it was one of the most important pieces given with the CPU model and brand features that the performance buffs were most interested in.

02 & 03- Video Card: In this section, the video card is paired with the view of Semruk and the 2x8 SLI feature is highlighted with the slogan "Double-headed eagle's double-headed video card". Technical information about the video card is shared.

04-  Ram: The enhanceable ram feature was identified with the wings of the Semruk and aimed "flying" imagery.

05- Archiving: Performance enthusiasm SSDs have been tried to be shown as one of the most important pieces and have been identified with one of the heads of the Double Headed Eagle Semruk. Inspired by myth, it was drew attantion to Double Headed Eagle with the expression "Semruk who covered with right wing the Sun and with left wing the Moon" and emphasized that there is processor is on one of the head and achiving on the other one.

06- Monitor: It has been reflected 170 degree viewing angle feature by emphasizing Semruk’s four pieces eyes and high visual angle.

07- Fan: The dual fan is identified with wind-hose manipulation by emphasizing the strong wings of mythological character.

08- Final: It has been used eye resembled the Sun under the right wing and Moon under the left wing relevantly to description of “who cover the Sun by right wing and the Moon by left wing” in mythology.

Türkçe
Çalışma monsternotebook.com adresinde bulunan “SEMRUK S7” için yapılmıştır.

Toplam 9 Sayfadan oluşmaktadır.

Açıklama ve ürün isimlerinde kullanılan font: Oswald

Sırasıyla, Landing, işlemci, ekran kartı, ekran kartı açıklaması, ram, depolama, görüntüleme, fan ve tüm özelliklerin bulunduğu kapanış sayfasından oluşmuştur.

00 – Landing Page: Bilmeyenler için mitolojik karakterin (Semrük Kartalı, Çift Başlı Kartal) özelliği yansıtılmış ve giriş cümlesi yerleştirilmiştir.

01 – İşlemci: Performans tutkunlarının en çok ilgilendiği CPU model ve markası özellikleri ile birlikte verilmiş ve en önemli parçalardan biri olduğu için çift başlı kartalın kafalarından birisiyle eşleştirilmiştir.

02 & 03 – Ekran Kartı: Bu bölümde ekran kartı Semruk’un görüşü ile eşleştirilmiş ve “Çift başlı kartalın çift başlı ekran kartı” sloganı ile 2x8 SLI özelliğine dikkat çekilmiştir. Ekran kartı ile ilgili teknik bilgiler paylaşılmıştır.

04 – Ram: Arttırılabilir ram özelliği Semruk’un kanatları ile özdeşleştirilmiş ve “Uçurma” imgelenmesi hedeflenmiştir.

05 – Depolama: Performans tutkunlarının gözdesi SSD’ler en önemli parçalardan biri olarak gösterilmeye çalışılmış ve Çift Başlı Kartal Semruk’un kafalarından biri ile özdeşleştirilmiştir. Mitten esinlenilerek “Sağ kanadı ile güneşi sol kanadı ile ayı kaplayan semruk” ifadesi ile Çift Başlı Kartal sıfatına dikkat çekilip bir kafasında işlemci bir kafasında da depolama bölümlerinin olduğu vurgulanmıştır.

06 – Monitör: Semruk’un 4 adet gözünün olması ve görüş açısının yüksek olduğu vurgulanarak 170 derece görüş açısı özelliği yansıtılmıştır. Full HD ve IPS özellikleri ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir.

07 – Fan: Mitolojik karakterin kanat çırpışlarının kuvvetli oluşu vurgulanarak rüzgar-hortum manipülasyonu ile dual fan özdeşleştirilmiştir.

08 – Kapanış: Tüm özellikler birlikte verilmiş ve mitolojide “Sağ kanadı ile güneşi sol kanadı ile ayı kaplayan” tasvirine uygun bir şekilde kadrajın ortasında bulunan çift başlı kartalın Sağ kanadının altına Semruk’un güneşi andıran gözü, sol kanadının altına da ayı andıran diğer kafasının gözü yansıtılmaya çalışılmıştır.

Final
Thanks for your interest, please check my other projects. 
For "Monster Semruk S7" Monster Notebook
22
360
1
Published:

Owner

For "Monster Semruk S7" Monster Notebook

Landing page for Monster Notebook

22
360
1
Published: