Animació identitat canal TV - temàtica: Música experimental

Aquest projecte consisteix en crear la identitat d'un canal temàtic, en aquest cas de música experimental, i animar els seus elements gràfics en les transicions o pantalles informatives. Els sons i el petit tros de música que s'hi generen parteixen també de proves experimentals amb un teclat sintetitzador. L'altre fragment forma part de la cançó "Salina Stars" de l'artista Colleen.