user's avataruser's avatar
Znośna przestrzeń/ Chicken coop
/PL/
Ten projekt to z założenia starter do prowadzenia własnego mini chowu kur, przeznaczony w szczególności dla niedoświadczonych w tym temacie osób, które dzięki niemu bez trudu i z przyjemnością rozpoczną swoją drogę z własną hodowlą.
„Znośna przestrzeń”- bo taką nosi nazwę projekt, to połączenie przydomowego kurnika, spiżarni na paszę i ściółkę, magazynu na potrzebne narzędzia itp., a więc wszystkiego co potrzebne do życia kurom I do opieki nad nimi. Dodatkowo z możliwością zamontowania kół, co uczyni kurnik mobilnym oraz woliery zapewniającej bezpieczeństwo naszym lokatorom. Połączenie obu wariantów umożliwi, częstą zmianą terenu użytkowania, i rozwiązanie problemu nieestetycznych trawników zamieszkałych przez kury. Ponadto “Znośna przestrzeń” zawiera suszarnie na skoszoną trawę, liście itp., które później możemy wykorzystać jako ściółkę.
Efektem hodowli 4-5 kur będą ok. 24 bogate w substancje odżywcze  jajka na tydzień, które w zupełności wystarczą dla czteroosobowej rodziny.

/EN/
This project is the conception of the small, private chickencoop, especially for those inexperienced in this field people who can start own, organic breeding in easy and comfortable way.
„Znośna przestrzeń” is a polish wordplay name which means a place to laying eggs and also the livable area where animals have better conditions than in the overcrowded farms. This is the connection of the henhouse, the pantry for feed and litter, the magazine for the tools needed, etc., so everything needful for the hen’s life and to care of them.
Additionally we have possibility to mount the wheels, which will make the henhouse mobile and the aviary for the safety of poultry. Combination of both variants will allow frequent changes of using area and resolve the problem of non-aesthetic lawns inhabited by chickens. Furthermore there is also a dryer for mown grass and leaves which can be used later as litter.
The effect of breeding 4-5 hens will be about 24 eggs rich in nutrients per week and this is enough for family of four.
części/ parts
otoczenie/ area
makieta/ model
Znośna przestrzeń/ Chicken coop
37
525
0
Published:
user's avataruser's avatar
Multiple Owners
Michał Jachymek