en
title: Growing drypoint
dimensions: 78 × 106 cm
technique: dry point (C4), copper engraver (C2), stencil (S)
handmade paper: Hahnemühle 350 g/m²
year  of creacion: 2016

pl
tytuł: Hodowla suchej igły
wymiary: 78 × 106 cm
technika: sucha igła (C4), miedzioryt (C2), szablon (S)
papier czerpany: Hahnemühle 350 g/m²
rok powstania: 2016


en
I've  made the matrix from zinc-titanium sheet. I've engraved the shape of a Petri dish (copperplate) and then I've added points (dry point). The next stages were reflected on the paper by etching press.

pl
Matrycę wykonałem z blachy cynkowo-tytanowej. W blasze wygrawerowałem szalkę Petriego (miedzioryt), a następnie dodawałem punkty (sucha igła). Kolejne etapy odbijałem na papierze za pomocą prasy graficznej.


en
The next steps of adding points were reflected on the paper using a graphic press. As the next stage of adding points "destroyed" the previous state of the matrix, I had to bounce the entire release every stage. Graphics was created in four works.

pl
Kolejne etapy dodawania punktów odbijałem na papierze za pomocą prasy graficznej. Jako, że kolejny etap dodawania punktów "niszczył" poprzedni stan matrycy, musuałem odbijać cały nakład od razu. Grafika powstała w nakładzie czterech prac.


en
The graphic was presented at the
XIII
International Graphic Art Biennial Dry Point — Uzice 2017.

pl
Grafika została zaprezentowana na 
XIII Międzynarodowym Biennale Grafiki Suchej Igły — Uzice 2017.
Growing drypoint
550
2.2k
40
Published:

Growing drypoint

Graphics made by workshop techniques (dry point, copperplate, stencil).
550
2.2k
40
Published: