• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Reality results in fiction
 Een project dat voortgekomen is uit een onderzoek naar de weergave van realiteit en de manier waarop wij een beeld vo… Read More
    Reality results in fiction
 Een project dat voortgekomen is uit een onderzoek naar de weergave van realiteit en de manier waarop wij een beeld vormen van de werkelijkheid. Hoewel de toeschouwer bepaalt wat werkelijkheid en wat fictie is, wordt deze beïnvloed door het medium of de presentatie van het beeld. Zo is een foto eerder een weergave van de realiteit dan een illustratie en is het nieuws “waar” omdat het in de krant gedrukt staat. Bij het lezen van een artikel of bekijken van een foto vorm je een beeld van het onderwerp op basis van die eerste gegevens. Dit is je eerste ‘schets van de werkelijkheid’. Hoe meer kennis je over het onderwerp vergaart, hoe meer schetsen er ontstaan. Al deze gegevens worden bevestigd en ontkracht, totdat er uiteindelijk een werkelijkheid ontstaat die zweeft tussen fictie en de realiteit. Hogeschool van de Kunsten Utrecht x eindexamenproject x 2012 Read Less
    Published:
A project about the way we visualize reality and how we form our own reality based on different articles and images about one subject. Although the viewer decides whether an image or article is reality or fiction, we are influenced by the way the image or article is presented. For example, a photograph is believed to be more ‘real’ than an illustration, and a news article is ‘true’ because it is printed in a newspaper. When we read an article or view an image, we create a certain point of view on that subject based on the presented information; this is your first ‘draft of reality’. The more knowledge you gain about the subject, the more ‘drafts’ you create. Different facts will be confirmed or debunked, until you eventually create your own reality that hovers between fiction and reality.
 
Self initiated x 10 poster, 5 silkscreen posters and a publication x 2012