P E G A S U S
Bố cục và tỉ lệ của logo được khai thác dựa trên kích thước của ba đường tròn tiêu chuẩn.

The layout and scale of the logo are exploited based on the size of the three standard circles.
Pegasus
21
367
1
Published:

Pegasus

21
367
1
Published:

Creative Fields